Geschiedenis

Geboren in 1948 ben ik, na een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie, een twintigtal jaren werkzaam geweest als docent beeldende vorming in het onderwijs. Via een praktijkopleiding in een restauratie atelier kreeg ik ervaring en plezier in het restaureren van spiegel- en schilderijlijsten.

De Gouden Linde

In 2007 startte ik mijn bedrijf de Gouden Linde, met de drie takken: Restauratie, Decoratie en Educatie. Restauratie hield in de restauratie van vergulde schilderij- en spiegellijsten. Onder decoratie viel handgeschilderd behang, vloerdecoratie en het maken van tekeningen en schilderijen. Educatie stond voor lessen beeldende vorming op projectbasis.

Uiteindelijk bleek het restauratiewerk de hoofdtak te zijn. Opdrachtgevers waren het Instituut Collectie Nederland, Art Conservation in Vlaardingen (Visserijmuseum, Mesdaglijst), Restauratie atelier Renée Velsink (o.a. Gemeente Museum Den Haag, de Mesdag collectie Den Haag, het Dordrechts Museum, kasteel Amerongen) en diverse particuliere opdrachtgevers.

In 2014 verhuisde ik naar de polder van de Krimpenerwaard. Sinds 2017 heb ik een atelier aan huis en voer ik nog op beperkte schaal restauraties uit voor particulieren.